Archive for the ‘Produkty’ Category

Vše z emerging markets pod jednou střechou – Parvest Multi-Asset Income Emerging

Pondělí, 28 srpna, 2017

BNP Paribas Asset Management se vždy snaží přicházet s fondy, které jsou na trhu, nejen českém, unikátní a mají přidanou hodnotu pro poradenskou veřejnost i pro konečné investory. Aktuálně v Čechách registrujeme smíšený fond, který investuje výhradně na rozvíjejících se zemích, tzv. emerging markets. Fond má ambici pokrýt celý investiční svět EM, jak na straně dluhopisů, tak na straně akcií.

(Pokračování textu…)

Opět o konvertibilních dluhopisech

Středa, 28 června, 2017

Dobrý předprázdninový den,

pro jednoho slovenského distributora jsem napsal článek o konvertibilních dluhopisech a specificky o fondu Parvest Convertible Bond Europe, který bude spolu s několika dalšími fondy nabízet. Při psaní jsem se inspiroval i mým starším blogem na tomto serveru, tak doufám, že mi pozorný čtenář odpustí :). Věřím, že článek bude zajímavý i pro české investory a investiční poradce:

(Pokračování textu…)

Aqua – známá strategie v novém balení – Parvest Aqua s měnovým zajištěním

Pondělí, 6 února, 2017

Přátelé,

v roce 2014 jsem tu avizoval uvedení fondu BNP Paribas L1 Equity World Aqua.

Novinky ve fondech BNP Paribas IP – voda a výnos

mezitím jsme v České republice do Aqua strategie posbírali před 1 milion EUR, což mi přijde docela dost na investici v cizí měně a vlastně celou dobu existující riziko ukončení intervencí ze strany ČNB. kromě malé čísti se bavíme výhradně o prostředcích dorobných investorů prostřednictvím Vás, poradců.

Příští týden uvedeme tuto strategii s měnovým zajištěním do CZK. Půjde o fond Parvest Aqua, třída Classic RH CZK (ISIN LU1458425730) a je to takový hlavní počin naší společnosti pro český trh v roce 2017.

Proč právě tento fond? Myslím, že od roku 2014 se fundamenty tohoto specifického tématu nijak nezměnily.

– Vody je stále stejné množství, ale poptávka po ní neustále roste
– Infrastruktura v rozvinutých zemích je stále stejně zastaralá, infrastruktura v rozvíjejících se zemích není dostatečná
– Státy stále více regulují distribuci vody, požadují lepší zabezpečení kvality i stability dodávek
– Klimatická změna, o které jsem tu psal loni v dubnu je stále stejně aktuální

Opět po letech o sociálně odpovědném investování

Proto jsme k 8. výročí založení strategie připravili následující video:

https://bnp-ip-front-pad.brainsonic.com/index.php/player-html5-174da6a96168100067ce0eece020cd9c.html

– Environmentální strategie, mezi které řadíme i strategii Aqua, jsou nejvyšším stupněm na škále míry sociální odpovědnosti. Fond investuje do akcií firem, které napomáhají řešit jeden ze zásadních úkolů lidstva, totiž řešení dlouhodobě udržitelného zásobování pitnou vodou. Vedle toho fond využívá ESG filtr, který měří standardní míru sociální odpovědnosti firem (transparentnost, soulad zájmů managementu a akcionářů, diverzita vedení atd) a z investičního světa vyřazuje společnosti, jejichž úroveň corporate governance není dostatečná.

Sociálně odpovědné investování v Čechách je takové divné zvíře – nikomu se do toho nechce, žádný fond neprodáte jen proto, že je SRI. Nicméně na tématu vody jsem si ověřil, že když má investice dobrý příběh, sociální odpovědnost jste ochotni vzít na milost :). Rád bych aspoň část z Vás přesvědčil, že mezi výnosem a SRI není žádný rozpor, ale že to dlouhodobě dává velký smysl …

Přidám jedno tržní téma – v období h2/2015 – h1/2016 se strategie dokázala chovat do značné míry nezávisle na kolísajících trzích a tlumit propady trhu. Bylo to díky portfolio manažerskému týmu, který dokázal eliminivat většinu akcií, které mají dílčí ropný program. Na druhou stranu, strategie se jen částečně zúčastnila “Trump rally”, nárůstu trhů koncem roku 2016 – indexy táhly hlavně finanční tituly, které byste v portfoliu Parvestu Aqua hledali zbytečně.

– k tomu přistupuje čistě české téma – po 3 letech intervencí ČNB je pravděpodobné (i když nejisté), že koruna v letošním roce posílí a poradenská veřejnost je fascinovaná zajišťováním všeho do české koruny. Proto jsme vyšli vstříc požadavkům z Vašich řad a zajistili Aqua strategii do české koruny. (pro milovníky detailu: fond bude zajišťovat pouze riziko základní měny celého fondu (EUR) do CZK. Pokud tedy portfolio v současnosti tvoří 51% akcií kotovaných v USA, riziko mezi kurzem EUR/USD na polovině portfolia není ošetřené).

Mezitím produkty s Aqua strategií ve správě Impaxu dosáhly úctihodných 2,15 miliardy EUR (v roce 2014 to bylo €900 milionů) a strategie získala ve své “peer grupě” rating 4 hvězd Morningstar. V současnosti slaví nejstarší fond se strategií Aqua 8-letou historii a v průběhu té doby fond překonává široký index MSCI World i specializovaný index FTSE EO Water při srovnatelné volatilitě.

Před nějakou dobou jsem se tu zavázal, že navýším podíl osobních investic do sociálně odpovědných strategií do konce roku 2017 na jednu třetinu. Popravdě, už když jsem ten závazek dával, počítal jsem s “Aquou”, ideálně v koruně a ta chvíle nyní přichází. Předpokládám, že do této strategie přesunu výhledově cca 10% svého investičního portfolia, čímž se výrazně přiblížím uvedenému závazku. O jeho splnění Vás budu určitě ve zbytku roku informovat.

Pro zájemce mezi Vámi přikládám několik článků v anglickém jazyku s vodní tematikou:

Coping with increasing droughts: solutions already exist

Global warming: how to live in dry areas

Global warming: a serious drought in India

Severské akcie – novinka od BNP Paribas IP

Pondělí, 15 srpna, 2016

V červenci 2016 jsme informovali o 3 novinkách v nabídce fondů BNP Paribas Investment Partners. Nyní bych Vám rád představil první z nich, fond Parvest Equity Nordic Small Cap.

(Pokračování textu…)

Nová akciová systematická strategie od BNPP IP – Parvest Equity USA

Neděle, 7 června, 2015

Systematické strategie, tedy fondy, spravované podle nějakého algoritmu, jsou v poradenské komunitě velmi oblíbené. BNPP IP tu nabízí několik systematických strategií jak v oblasti akciových trhů, tak v oblasti smíšených fondů. U čistě akciových trhů šlo doteď o dvojici defenzivních fondů zaměřených na nízkou volatilitu – Parvest Equity World Low Volatility a Parvest Equity World EMERGING Low Volatility, oba nyní disponují třídou v české koruně.

Nyní jsme přinesli českým investorům druhou čistě akciovou strategii, GURU. Nedávno jsme přeměnili starší, v Čechách dobře známý fond Parvest Equity USA a tento fond od dubna spravujeme podle našeho vlastního systematického modelu GURU.

(Pokračování textu…)

6 fondů BNPP IP se posunulo za Q1/2015 do váhové kategorie 1 mld EUR +

Pátek, 24 dubna, 2015

Našel jsem zajímavý článek na našem intranetu hned o šesti fondech, které se v prvním čtvrtletí 2015 posunuly do kategorie “Blockbuster”, tedy mezi fondy s aktivy převyšující 1 miliardu EUR.

Shodou okolností jde výhradně o fondy, které jsou dostupné i českým investorům.

Věřím, že pro Vás ten seznam bude zajímavý s ohledem na to, do čeho investují investoři celosvětově.

Přidám i krátký komentář v čem je úspěch jednotlivých fondů:

 

(Pokračování textu…)

Třída aktiv v kurzu – evropské akcie s nízkou tržní kapitalizací

Neděle, 5 dubna, 2015

Dne 2.4.2015 Prahu naštívil Damian Kohler, šéf týmu spravujícího evropské Small a Mid Cap akciové fondy.

Jeho tým aktuálně patří k nejvytíženějším v rámci celé BNPP IP , protože se u něj schází dva zásadní elementy: o tuto třídu aktiv je obrovský zájem i v souvislosti s kvantitativním uvolňováním Evropské centrální banky a zároveň fondy spravované Damianem dosahují vynikajících výsledků – konzistentní nadvýkonnosti při nižší volatilitě, než vykazuje benchmark. I proto fond Parvest Equity Europe Small Cap vylepšil Overall Morningstar rating na maximální hodnocení 5 hvězd (v březnu 2015). Navíc tým patří s 4,7 miliardami EUR pod správou mezi 3 největší správce specializované na tuto třídu aktiv.

(Pokračování textu…)

Novinky ve fondech BNP Paribas IP – voda a výnos

Neděle, 7 prosince, 2014

V minulém článku jsem představil fondové novinky v rámci korunových fondů. Další dva fondy jsou k dispozici pouze v euru, ale věřím , že pro poradce orientující se v investicích budou i tyto fondy zajímavé. Oba nové fondy jsou ve fondové rodině BNP Paribas L1.

(Pokračování textu…)

Novinky ve fondech BNPP IP 1. – nové korunové fondy

Sobota, 15 listopadu, 2014

Vážení poradci,

Předem bych chtěl poděkovat účastníkům konference Poradců sobě za hojnou účast při setkání minulý týden. Boužel jsem se nemohl zdržet, ale o to více času se Vám budu věnovat na vašem dalším setkání.

 

Rád bych zase ca po půl roce připomněl novinky v nabídce naší fondové společností. Tento článke budu věnovat dvěma novým korunovým fondům, které jsme spustili v tomto pololetí.

(Pokračování textu…)

EM akcie s nízkou volatilitou

Čtvrtek, 17 dubna, 2014

V roce 2012 jsem tu napsal příspěvek o akciích s nízkou volatilitou. Fond dnes najdete ve fondové rodině Parvest pod názvem Equity World Low Volatility.

Od konce roku 2012 jsme vyvíjeli jeho obdobu pro akcie rozvíjejícího se světa. A tento fond je nově zaregistrovaný pro veřejnou nabídku v Čechách, a čtenáři Poradců sobě patří k prvním, kteří se o tomto dle mého názoru pozoruhodném fondu můžou něco dozvědět, a to právě ke dni Fondů v ČR.

(Pokračování textu…)