Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • O konvertibilních dluhopisech potřetí – po 10 letech

  Příští týden to bude deset let, co BNPP AM spustila první korunový fond. Rád bych se tu upřímě podělil o to, jak těch 10 let vidím já, jak vnímám specifickou třídu aktiv.

  Koncem srpna 2010 na tomto serveru vyšel článek, ve kterém jsem mezi řádky avizoval spuštění prvního korunového fondu od BNPP AM a dlouhou dobu jediný konvertibilně dluhopisový fond zajištěný do české koruny. Fond skutenčně 25/9/2010 vznikl jako Fortis L Fund Convertible Bond World. Těch deset let do určité míry charakterizuje vývoj v naší společnosti. V podstatě vše, co se za posledních 10 let ve firmě odehrálo, se dotklo i tohoto fondu.

  Konvertibilní dluhopisy

  Nápad na zajištění právě tohoto fondu do CZK mi vnukl bývalý kolega, Grzegorz Swietlik, který se staral o Českou republiku (spolu s s Polskem) do fůze společností BNPP Asset Management a Fortis Investments. PLN klon fondu dodnes funguje jako jediný fond zajištěný do polského zlotého. Po fůzi jsme si trhy rozdělili, Grzegorz se staral o Polsko do svého odchodu z firmy v roce 2011 a a já potom převzal obě země pod svou kuratelu. Nápad s konvertibly mi přišel vynikající, z Fortisu přišli kolegové – specialisté na tento fond a produktový specialista mě pro konvertibilní dluhopisy dokázal nadchnout.

  Boužel tým Pierra Le Picarda nezůstal dlouho, odešel i produktový specialista, Nicolas Delrue, se kterým jsem tu absolvoval první roadshow na tuto třídu aktiv. Popravdě, nebyli jediní, spojení BNPP AM a Fortis Investments bylo mimojiné střetem kultur a lidé z Fortisu postupně odcházeli, dodnes jich ve firmě zbylo poměrně málo. Po většinu těch 10 let  jsme buď neměli žádný smíšený fond v české koruně, nebo jsme ho z různých důvodů nemohli propagovat, a fond globálních konvertiblních dluhopisů byl většinu té doby jedinou smysluplnou alternativou.

   

  V roce 2013 byl fond spolu s mnoha dalšími převeden do fondové rodiny Parvest a dále jsme jej prodávali jako Parvest Convertible Bond World.

  V květnu 2014 třída fondu krátce překonala 500 milionů korun a to byl dosavadní vrchol v objemu spravovaného majetku. O několik dní později došlo k další události, CZK třídu fondu, stejně jako několika jiných CZK tříd jsme rozštěpili v poměru 1/100. Jak se později ukázalo, šlo o trochu zbytečný tah, který odradil část investorské veřejnosti a objem majetku ve fondu začal postupně klesat. V únoru 2018 majetek v CZK třídě poklesl pod 300 milionů.

  Pravdou je, že na vině nebylo jen rozdělení akcií fondu v poměru 1/100, ale také delší období podvýkonnosti. V grafu č. 1 je porovnání výkonnosti fondu Global Convertible Bond World se zástupci dvou klasických vyvážených smíšených fondů. Poradenská obec nikdy nepohlížela na konvertibilní dluhopisy jako na samostatnou třídu aktiv, ale spíš jako na exotickou alternativu ke smíšeným fondům. V tomto pohledu konvetibilní dluhopisy od roku 2015 do srpna 2019 zaostávaly, aby toto zaostání v posledním roce skokem dohnaly.

   

  V neposlední řadě po roce 2016, ale zejména po novele ZPKT došlo k boomu fondů kvalifikovaných investorů, zejména v oblasti nebankovní distribuce šla velká část prostředků právě do FKI, které nabízí podobný výnos při menším tržním riziku a tedy menšímu kolísání hodnoty. Čas ukáže, které FKI budou opravdu odolné v dlouhém horizontu, protože jen malá část rizik FKI se promítá do každodenní volatilility NAV.

  Koncem léta 2019 došlo k přejmenování fondové rodiny z Parvest na BNP Paribas Funds a z fondu se stal dnešní BNPP Global Convertible Bonds. Všechny změny fond zaznamenává do svého prospektu a je to smutně dlouhé čtení, které mě nenaplňuje velkou radostí.

   

  No a aby toho nebylo málo, na žádost auditorů jsme letos 7/7 znegovali původní split z roku 2014 a provedli reverzní split, tentokrát v poměru 100/1.

  Za těch 10 let jsme stihli snad vše: přesunout z jedné fondové rodiny do jiné, rozdělit, změnit základní měnu fondu, sloučit zpět, jedenkrát se vyměnil celý správcovský tým. Tento fond, stejně jako všechny ostatní ve fondové rodině BNPP Funds nedávno zaintegrovaly ESG filtr, což letos pomáhá nadvýkonnosti i tohoto fondu.

  Zároveň za celých 10 let fond vydělal 3,95% p.a., tedy prakticky totéž jako vydělaly vyvážené smíšené fondy. Nicméně v jiném cyklu, období nadvýkonnosti střídá období relativní podvýkonnosti. Dosavadní letošní výkonnost dosahuje fantastických bezmála 11%.

  Zároveň v poslední době došlo k renesanci třídy konvertibilních dluhopisů. Letos došlo k nejvyšší primární emisi od roku 2007 a celkově se očekává, že by letos  mohl objem vydaného směnitelného dluhu stoupnout o 80 – 100 miliard USD.

  Zároveň jsme počet korunových fondů navýšili za posledních 10 let na šestnáct, z toho 13 je do koruny zajištěných a tři jsou denominované do české koruny. Často unikátní investiční strategie, které tu nikdo jiný nenabízí a které nelze replikovat indexově. To se týká i obou CZK konvertibilně dluhopisových fondů, které tu nabízíme, stále jako jiní na trhu.

  Za sebe bych si přál, aby fond dělal hodně radosti současným i budoucím investorům, aby fond procházel méně úpravami, než tomu bylo v první dekádě jeho života a aby si našel spokojené investory i poradce a bankéře, kterí jej budou svým klientům zařazovat do portfolia.

   

   

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.