Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Evropská ABS a k čemu je to vlastně dobré?

  Naše společnost v letošním roce spustila produktovou ofenzivu. Velká část změn je viditelná i v ČR. V srpnu 2019 jsme přejmenovali drtivou většinu fondů, tedy všechny, které byly pod fondovou rodinou Parvest, dnes BNP Paribas Funds. Ještě předtím jsme měnili investiční strategii některých fondů, což je třeba patrné z předchozích blogů. Během dalších měsíců některé strategie fůzujeme, jiné převádíme z vedlejších fondových rodin do BNPP Funds SICAV (ex PArvest).

  Ofenziva se týká i korunových fondů a já mohu říct, že jsme nikdy neměli tak kvalitní fondovou nabídku pro českého investora.

  V červnu 2019 jsme fůzovali nepříliš úspěšný smíšený fond Parvest Flexible Multi-Asset do fondu Parvest (dnes BNPP) Flexible Opportunities). Ten cíluje na celkový výnos a investuje do cca 10 nejlepších nápadů našeho multi-asset kvantitativního týmu. S dosavadními výsledky jsem zatím velmi spokojený.

  Ještě v červnu jsem spustili měnově zajištněnou třídu fondu Parvest Equity World Low Volatility, dnes BNPP Global Low Vol. Třída je zajištěná detailně po měnách. To může vyhovovat investorům, kteří se obávají konce dolarového cyklu v rámci své globálmní akciové expozice.

  Třetí novinku jsme spustili minulý týden a o fondu budou další řádky.

  Čtvrtá korunová novinka přijde v polovině listopadu, kdy budeme fůzovat další slabší kus, BNPP Equity World Emerging Low Volatility do tradičního fundamentálně spravovaného fondu BNPP Funds Emerging Equity.

  Čili v jediném roce dvě úplné novinky a dvě výměny slabších strategií za výkonné ve stejné třídě aktiv, naýšení počtu CZK tříd na 16 a to vše v jediném kalendářním roce.

  Nyní k novince, CZK zajištěné třídě fondu BNPP Flexi I ABS Opportunities.

  Nejprve řeknu, proč jsem požádal právě o zajištění tohoto fondu do české koruny. Již delší dobu eviduju odklon části poradenské veřejnosti od tradičních benchmarkových fondů, těch s čistou expozicí vůči trhům – akciovým, dluhopisovým, komoditním. A přesun směřuje do čehokoliv alternativního. Nemovitosti, alternativní dluhopisy, případně fondy hedge fondů.

  Pravdou je, že někteří z Vás z trhů ustoupili už v roce 2015-2016 v očekávání recese a ta nejde a nejde. Ale klienti obvykle neukazují na růst trhů o 20% a jsou spokojeni se 3-5%.

  Realita je taková, že část klientů odmítá ztráty a na trhu se objevuje více a více fondů, které se snaží vyjít vstříc a omezit kolísání.

  Také BNPP AM už tu v minulosti nabídla docela hodně CZK fondů, které měli podobné ambice. Vždy šlo o fondy vystavěné na likvidních produktech, které se denně oceňují na trzích. To je náročná cesta. Většina lokálních fondů snižuje kolísání investicemi do nelikvidních aktiv s administrativním přeceněním (nemovitostní fondy), s tržním / netržním přeceněním (některé dluhopisové fondy).

  Nyní se pojďme podívat na fond BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities. Fond investuje do tzv. ABS, tedy dluhopisů, které jsou podložené jiným typem aktiv, například firemními úvěry, rezidenčními hypotékami, komerčními hypotékami, úvěry z kreditních karet.

  Dluhopisy vznikají v procesu, kterému se říká sekuritizace, tedy zabalení vysokého množství úvěrů do cenného papíru.

  Wikipedie definuje sekuritizaci takto:

  Securitization is the financial practice of pooling various types of contractual debt such as residential mortgages, commercial mortgages, auto loans or credit card debt obligations (or other non-debt assets which generate receivables) and selling their related cash flows to third party investors as securities, which may be described as bonds, pass-through securities, or collateralized debt obligations (CDOs). Investors are repaid from the principal and interest cash flows collected from the underlying debt and redistributed through the capital structure of the new financing. Securities backed by mortgage receivables are called mortgage-backed securities (MBS), while those backed by other types of receivables are asset-backed securities (ABS).

  Fond tedy investuje do cenných papírů, které obsahují vysoké množství podkladových úvěrů.

  Pokaždé, když příjemnce koncové hypotéky pošle splátku svého úvěru, když spotřebitel splatí splátku kreditní karty, auto-úvěru nebo spotřebitelského úvěru, pošle do systému ABS peníze na úhradu úroků a jistiny takto vydaných cenných papírů. A ABS jsou systematicky vydané na variabilní úrokové sazbě, protože zejména u ABS podložených třeba 10 tisíci úvěrů drobným dlužníkům teče prakticky každý den nějaké drubný tok hotovosti a úroková sazba u takto proměnlivéh cash-flow se špatně fixuje na pevnou dobu.

  V čem je kouzlo takto vytvořenách cenných papírů? V první řadě nesou zajímavý výnos v porovnání s tradičními dluhopisy. Takový modelový případ, jestliže tradiční firemní dluhopis v EUR s ratingem BBB, čili nejnizší rating investičního stupně nesl na konci srpna výnos 84 bazických bodů nad Euribor,  průměr různých typů ABS se stejným ratingem nesl již 234 bps nad Euribor a úvěry stejně kvalitním firmám (CLO) nesou 325 bps. Čili ABS v tomto nízkoúrokovým období přináší výrazně zajímavější výnos, než tradiční korporátní dluhopisy nejkvalitnějších evropských firem.

  Čím to, že ABS nesou více, než tradiční korporátní dluhopisy?  jde o menší, méně stadardizovaný trh. Vyšší výnos má vysvětlení v menší likviditě. Celkově trh ABS v Evropě reprezentuje cca 1300 miliard EUR, z toho cca polovina připadá na zástavní listy podložené rezidenčními hypotékami.

  Další kouzlo vidím ve variabilním úročení těchto papírů. Zejména v eurozoně jsme si v uplynulých 9 měsících roku 2019 prošli výrazným poklesem bezrizikových úrokových sazeb s tím, jak rostlo očekávání, že Evropská centrální banka se vrátí ke kvantitativnímu uvolňování. Velká část evropských vládních dluhopisů v EUR se nyní obchoduje se záporným výnosem. Také dluhopisy s pevným úročením letos zaznamenaly bezprecentní cenový růst, který je do určité míry na úkor výnosů v letech budoucích. Variabilně úročené dluhopisy si takovým spektakulárním růstem neprošly a jejich výnosový potenciál je stále vysoký.Zároveň variabilní úročení snižuje kolísání fondu, protože odpadá jeden rizikový faktor úrokové durace. 

  Třetí kouzlo vidím v průběžném toku peněz, který do systomu ABS směřuje z průběžného splácení podkladových úvěrů. Každů splátka úvěru vrací část investovaných prostředků držitelům dluhopisů typu ABS. Možná i Vaše splátka hypotéky nebo kreditní karty bude směrovaná do výplaty kuponu nebo jistiny takových cenných papírů. Proč se tedy nepodílet i na jejich výnosech?

  A výhodou pro české investory je aktuálně příznivá z pohledu měnového zajištění. Zatímco ještě před 2 roky zajištněí aktiv z EUR do české koruny stálo desetinky procent ročně, aktuálně zajištění přináší dodatečný výnos okolo 2% ročně.

  Vše dohromady, pokud beru v potaz výnosový cíl fondu na úrovni 3M Euribor + 3,5%, odečtu náklady (okolo 1%) a přidám výnos měnového zajištění, odhaduji výkonnost pro české investory na úrovni 4% ročně napříč ekonomickému cyklu.

  Zároveň fond za období 3 let, 5 let nebo 7 let průměrné výkonnosti na úrovni 3M Euribor + 3,5% ročně dosáhl, při volatilitě okolo 2%.

  Celkově se domnívám, že fond BNP Paribas Flexi I ABS Opportunities je unikátním nástrojem na českém trhu, který může vyplnit prostor mezi tradičními dluhopisovými nástroji (korporátní dluhopisy etc) a alternativními fondy – nemovitostními, alternativními dluhopisovými, hedge fondovými.

  V příloze najdete výkonnostní zprávu fondu BNP Paribas Flexi I ABS Opportunitites v anglickém jazyku z Q3/2109:

  BNP Paribas Flexi I_ABS Opportunities_IR_2019Q3

  EUR třída fondu je registrovsná od února a korunová přichází na scénu právě nyní.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Komentáře: 2

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.