Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Impax slaví 20 let

  Impax Asset Management, partner BNP Paribas Asset Management v oblasti environmentálních akciových fondů, slaví v těchto měsících 20 let své existence. V ČR i na Slovensku nabízíme vedle Parvestu Aqua  další 3 otevřené fondy spravované Impaxem:

  • Parvest SMaRT Food, fodn zaměřený na akcie společností, podílejících se na udržitelné produkci potravin
  • Parvest Global Environment – fond investující převážně do velkých a středních společností s aspoň 20% podílem tržeb z environmentálních trhů
  • Parvest Climate Impact – fond investující převážně do středních a malých společností s aspoň 50% podílem tržeb z environmentálních trhů a zároveň s nízkými nebo negativními emisemi CO2 a tudíž s omezeným působením na oteplování našeho klimatu.

   

  Dovoluji si tímto přeložit poslední z řady blogů kolegů z Impaxu. Pokud si budete chtít přečíst více anglicky, najdete další blogy s tematikou environmentálních investic na tomto odkazu:

  https://www.impaxam.com/media-centre/impax-blog

   

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Za posledních 20 let došlo k tomu, že environmentální investiční komunita vyrostla z okrajové komunity finančního sektoru v masové hnutí.

  Zcela jiný obrázek
  Když společnost Impax v roce 1998 vznikla, v Londýně bylo jen několik desítek lidí, kteří investovali do toho, co se mezitém stalo environmentálním trhem. SRI se až mnohem později stala zkratkou pro investiční aktivity, u kterých je etika důležitější než výnos.

  V té době byli investoři v oblasti životního prostředí většinou zaměřeni na příležitosti v tzv. private equity ; v Evropě existoval pouze jediný “zelený” investiční trust investující do kótovaných akcií. Kotované společnosti zaměřené na environmentální trhy v té dřevní době byly převážně malé, vesměs nelikvidní a s poměrně vysokým rizikem.

  Obnovitelné zdroje překreslily mapu
  Na přelomu století, v důsledku kalifornské energetické krize a rychle rostoucích cen ropy, první boom obnovitelných zdrojů vytvářel širší nabídku investičních příležitostí a potažmo i investičních produktů. Vznikaly první společnosti čistě zaměřené na zelené technologie, větší průmyslové skupiny začínaly budovat smysluplné divize environmentálních trhů a investice do zelené infrastruktury dosáhly ekonomicky smysluplného rozsahu.

  Etablované finanční společnosti se začínají obracet k těmto trhům a vznikají nové, specializované společnosti jako je Impax, který navrhl jednu z prvních “zelených taxonomií” přijatých dodavatelem indexů FTSE v roce 2007 jako základ indexů FTSE pro environmentální technologie.

  Rizika spojená s ESG získávají na důležitosti
  Potíže firem v oblasti životního prostředí, sociální aspekty podnikání a celková správa společnosti (ESG) také vedly k většímu akcentu investičních rizik představovaných faktory, které nebyly dříve tradičně zahrnuty do základní analýzy společnosti.

  Termín “ESG” byl vytvořen v roce 2004. Investoři spolupracovali na podpoře iniciativ, jako je projekt Carbon Disclosure Project (CDP), Investiční síť pro klimatické riziko (INCR) a Skupina institucionálních investorů pro změnu klimatu (IIGCC), aby lépe porozuměli rizikům vyplývajícím z klimatických změn a reagovali na ně .

  V roce 2006 byla podepsána dohoda Principy odpovědné investice (PRI), která si dala za cíl podpořit integraci faktorů ESG do tradičních investičních přístupů. Členství se rychle rozrostlo na více než 2 000 investorů, což představuje více než 70 bilionů dolarů aktiv (včetně společnosti Impax, která má za svůj přístup k odpovědným investicím skóre A + PRI).

  Sladění investic s dopadem
  Trendem posledních let je tzv. Impact Investing, tedy investování podle dopadů, kdy investoři berou v potaz měřitelné environmentální a společenské výsledky spolu s finančními výnosy. Důležitost pozitivních dopadů se rozšířila ze světa filantropie do institucionálních investičních portfolií. Společnost Impax přistoupila v roce 2014 k dohodě GIIN (Global Impact Investing Network) a začala vykazovat metriky vlivu jednotlivých fondů v roce 2015. Zprávu o dopadech jednotlivých fondech dostupných v ČR a na Slovensku najdete v přiloženém souboru:

  Impax_Impact report_FINAL

  Toto naše směřování jsme také zdůraznili tím, že jsme spojili náš přístup k řízení investic s naší firemní filantropií prostřednictvím naší podpory společnosti Ashden a jejích ocenění za udržitelnou energii a neziskové právní organizaci Client Earth.

   

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.