Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Nedostatek vody ve městech znamená růst pro společnosti, které nabízí řešení

  Včera (22. března 2018) jsme oslavili Světový den vody. Místo, abych se pokoušel napsat vlastní článek, přeložím raději příspěvek, který k tomuto dni napsal náš specialista, Alexandre Jeanblanc.

  Originál článku lze dohledat na našem blogu na tomto odkazu zde:

  Urban water deficit spells growth for solutions providers

  Světový den vody 22.3. nabízí další připomínku, že voda je voda je nejcennější zdroj lidstva a že musíme bojovat, aby byl zajištěn přístup k pitné vodě co největší části celosvětové populace.

  V lednu 2018 časopis Nature připoměl situaci ohledně rostoucích potíží měst v mnoha koutech světa ohledně rostoucích potíží se zásobováním populace kvalitní pitnou vodou. Nedostatek bude velmi akutní zejména ve velkých městech. Podle autorů článku městská poptávka po vodě vzroste o 80% do roku 2050, zatímco klimatická změna má dopady na oblasti, odkud se voda do měst dodává.

  https://www.nature.com/articles/s41893-017-0006-8

  Studie v Nature připomíná nedávné problémy měst jako je Řím nebo Kapské město se stabilními dodávkami pitné vody. Koncem července 2017 se vedení Říma jen těsně vyhnulo uvalení omezení dodávek a vypínání dodávek vody na 8 hodin denně. Problém má dvě stránky: klimatická změna (pokles dešťových srážek o 75% v prvním pololetí 2017 proti stejnému období předchozího roku), a také mizerný stav vodovodního systému se ztrátami na úrovni 45%.

  Město versus venkov: kdo potřebuje vodu víc?

  Závěry studie nepotěší. Pokud vezmeme v potaz pouze růst městské populace a globální oteplení, poptávka po vodě v roce 2050 by měla překročit nabídku ve 27,6% měst zahrnutých do studie a 233 milionů lidí, kteří v nich žijí.

  Navíc obyvatelé 19% měst budou soutěžit o přístup k pitné vodě s přilehlým okolím a tamními zemědělci a každý bude nárokovat svůj příděl pitné vody.

  Pokud dostane přednost venkov a produkce potravin, již 38,9% měst (tedy podstatně více) bude v roce 2050 v situaci nedostatečných dodávek vody a proto budou muset realizovat rozsáhlá opatření v oblasti skladování a recyklace vody. Výsledkem budou obrovské investice na mnoha úrovních s cílem vyrovnat se s tímto problémem.

  Za 12 let přibudou 2 miliardy městských obyvatel …

  Během minulých 60 let se spotřeba vody na straně domácností zečtyřnásobila v důsledku růstu populace, růstu životního standardu a a vyšší dostupnosti pitné vody. Tent trend byl viditelnější u městské populace kvůli jejímu růstu. To bude platit i do budoucna. Očekává se, že v roce 2030 bude ve městech bydlet o 2 miliardy lidí než dnes, kdy v nich již žije 3,9 miliardy lidí, tedy 54% světové populace.

  … a klimatická změna asi bude nadále znesnadňovat situaci

  Klimatická změna může situaci dále zhoršit dopady na zdroje vody, růstem teploty, změnou dešťového režimu a rostoucím vypařováním. Všechny tyto problémy jsou umocňované potřebou (v minulosti často zanedbávanou ) ponechat stranou dostatek vody pro ochranu životního prostředí a biodiversitu. Pokud bude tato potřeba zcela naplněna, až 46,6% procentům (oproti dříve uvedeným 27,6%) měst bude chybět dostatek vody.

  To jsou neradostné vyhlídky. Kvůli tokům mezi podzemními zdroji se problémy mohou přelévat z oblasti do oblasti, pokud je voda někde čerpána nadměrným tempem. Na globální úrovni může být až 1,4 miliardy lidí připravených o přístup k vodě, a to včetně oblastí vzdálených od měst.

  Řešení nedostatku vody existují – využití v zemědělství je velký začátek

  Přesto, řešení problému jsou k dispozici, ale musí být uvedena v život rychle, protože změny klimatických podmínek mohou být náhlé a neočekávané.

  Nejefektivnější odpovědí je účinnější využití vody při zavlažování. Je možné  snížit velký dopad zamědělství na dodávky vody do měst, pokud bude nahrazené tradiční zalévání úsporným kapáním (drip – omlouvám se, nejsem expert 🙂 ), omezením úniků z potrubí, pěstováním obilí, které je méně náročné na vodu a zavlažováním jem kdy a kde je potřeba. (poznámka JM – 70% vody celosvětově se spotřebuje v zemědělství).

  Pokud budou tato opatření realizována, 78% měst s jejich 233 miliony obyvatel ohroženými dodávkami vody může být problému uchráněno. V některých oblastech musí být přijaté radikálnější kroky, jako recyklace odpadové vody, skladování dešťové vody a systematické výměny poškozených vodovodních trubek.

  Společnosti na celém světě pracují za vývoji takových řešení. Při vědomí rozsahu a složitosti problémů, které nás čekají, by tyto společnosti mohly zažívat nadprůměrný růst během následujících 20 let.

   

   

   

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.