Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Konvertibilní dluhopisy trochu jinak i v korunách a tematický akciový fond v oblasti zlomových technologií

  V minulých týdnech přišla BNP Paribas Asset Management s několika novinkami (nejen) pro český trh. Tradičně bych chtěl poradcům na www.poradci-sobe.cz představit dvě z nich. Jde o fondy Parworld Flexible Convertible Bond a Parvest Disruptive Technology.

  BNPP AM tu mnoho let propaguje konvertibilní dluhopisy, naše nabídka těchto hybridních instrumentů na pomezí akcií a firemních dluhopisů patří k nejširší na trhu a naše vlajková loď, Parvest Convertible Bond World disponuje korunovou třídou již více, než 7 let. Myslím, že naše konvertibilně dluhopisové fondy nás odlišují od konkurence na trhu. Nicméně všechny dosavadní fondy v této oblasti jsou tzv. benchmarkové fondy, takže cílem portfolio manažera je překonávat benchmark s větší nebo menší odchylkou.

   

  Nový fond, Parworld Flexible Convertible Bond, který od konce září disponuje korunovou třídou, je spravovaný jinak, snaží se o dosažení celkového výnosu (anglicky total return) při využití dostupných instrumentů v této unikátní třídě aktiv. Zároveň fond může využít i jiných nástrojů vydávaných firmami (dluhopisy, akcie) a popřípadě deriváty. Typickou strategií může být situace, kdy správcovský tým vyhodnotí, že konvertibilní dluhopisy společnosti jsou podhodnocené proti akciím téže firmy a nakoupí konvertibilní dluhopisy a zároveň zajistí s nimi spojená akciová rizika pomocí derivátů.

  Jiným případem vhodného obchodu může být nákup konvertibilních dluhopisů s velmi malou pravděpodobností konverze krátce před splatností, tedy dluhopisů, jakých se tradiční konvertibilní fondy raději zbavují (a tudíž mohou být v posledních týdnech či měsících do splatnosti podhodnocené a donést novému fondu zajímavý výnos byť i jen na krátkou dobu).

  Třetím příkladem strategie může být nákup konvertibilních dluhopisů společnosti, kde tým vidí potenciál převzetí. U přebíraných firem obvykle vyskočí cena akcie a protože existuje vztah mezi cenou akcie a cenou jí vydaných konvertibilních dluhopisů, tak i jen spekulace o převzetí společnosti tlačí nahoru ocenění konvertiblů.

  Fond (i díky využívání derivátů k zajišťování) cíluje na nízké riziko, volatilitu v rozmezí 2-3% a i proto má fond tzv. indikátor rizikovosti SRRI na úrovni 2, jde tedy o nejkonzervativnější korunový fond v nabídce BNPP AM.

  V porovnání se svým starším sesterským fondem bude mít tento koncentrovanější portfolio (čili méně titulů), bude více používat deriváty a svou výkonnost bude porovnávat s 1M PRIBORem.

  Eviduji na českém trhu velkou poptávku ze strany konzervativních investorů po fondech v korunách, které nabízí i třeba jen nízký výnos, nicméně zásadním požadavkem je velmi nízké riziko kolísání. Tento fond by měl být odpovědí na takovou poptávku, nicméně v rámci standardního UCIT fondu, s denním oceněním majetku, s možností nakupovat i jen v malých objemech a na jednorázové či pravidelné bázi dle podmínek našich distributorů (Conseq, EIC, J&T Banka a další).

  Jako sympatické mi přijde nastavení poplatkové struktury: fixní správcovský poplatek je nastavený pouze na 0,90% a vedle toho bude správce brát výkonnostní poplatek ve výši 15% z výkonnosti nad 1M PRIBOR ročně. Čili správce má jasnou motivaci na dosažení dobré výkonnosti. Možná se zeptáte, proč tomu tak není u více fondů. Takové nastavení je časté u fondů, které cílují celkovou nebo absolutní výkonnost, naopak neobvyklé je u bechmarkových fondů, jejichž výkonnost často sleduje v nějakém užším nebo širším koridoru výkonnost nějakého investičního světa (US akcie, Eurostoxx 50 atd). A takové fondy v naší nabídce dominují. Ale umím si představit časem podobnou konstrukci u více fondů.

  Taková poplatková struktura má při správném nastavení ještě jeden žádoucí efekt, a to je stabilizace výkonnosti. Fond totiž vždy při růstu výkonnosti vytváří rezervu na případný výkonnostní poplatek (čímž tlumí nárůsty fondu) a při poklesu NAV fondu  dříve kumulovanou rezervu zase rozpouští a tím zase tlumí pokles NAV (kurzu) fondu. Jinými slovy, výkonnostní poplatek umí tlumit nárůsty i poklesy a tudíž má potenciál dlouhodobě snižovat volatilitu fondu.

  Fond funguje od května 2016 (čili cca 1,5 roku k datu psaní tohoto blogu) a zatím posbíral okolo 80 milionů USD.

  Na našich stránkách fond najdete zde:

  https://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/convertible-bonds/parworld-flexible-convertible-bond-classic-rh-czk-c-lu1546463297/

  Fond je již k dispozici i na Consequ i na dalších platformách.

  https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=16475

   

  Jestliže první novinka míří na konzervativní investory, ta druhá je naopak vysoce dynamická. Je jí vlastně přestavěný sektorový fond, fond Parvest Disruptive Technology. 

  BNPP AM připravuje kompletní přestavbu své sektorové řady, o sektorové akciové fondy je relativně omezený zájem (investoři řeší spíše geografickou než sektorovou alokaci a tu případně řeší pomocí ETF) a my jsme se rozhodli přetavit klasický IT sektorový fond, Parvest Equity World Technology do tematického fondu, orientovaného na takzvané průlomové technologie.

  Co si pod průlomovými (anglicky disruptive) technologiemi představit?

  Jsou to technologie, které mění celá odvětví. Před 10 lety oblasti mobilních technologií vévodila Nokia, pak v roce 2007 Apple představil první iPhone a převrátil tuto oblast vzhůru nohama. Celou řadu nových technologií přináší mnohé biotechnologické firmy. A oblast maloobchodu změnil Amazon, jehož majitel shodou okolností včera během šílenství  Black Friday překonal metu 100 miliard USD osobního majetku.

  Definici v českém jazyku najdete na wikipedii zde:

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Disruptivn%C3%AD_inovace

   

  Aktuálními oblastmi pro fond mohou být akcie společností z oblasti internetu věcí, umělé inteligence, analýzy dat, cloud computingu nebo virtuální reality. Nicméně z definice tento okruh se může v čase rychle měnit.

  Protože disruptivní technologie zůstávají doménou IT, staronový nový fond bude stále cca ze 2/3 investovaný do technologických společností, nicméně vedle toho do portfolia přibudou i firmy s potenciálem měnit jiné sektory – finance, zdravotnictví nebo maloobchod.

  Pri příležitosti změny investiční strategie jsme si pro Vás připravili následující video (v angličtině):

  https://bnp-ip-front-pad.brainsonic.com/player-html5-0e173328c0d9cfa99250ed063357a554.html

  Zajímavý článek na toto téma v oblasti maloochodu najdete na našem firemním blogu:

  Disruptive technology – tearing up the US retail landscape (at a store near you)

  Fond samotný najdete na našich stránkách zde:

  https://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/equity/parvest-disruptive-technology-classic-c-lu0823421689/

  A samozřejmě je dostupný i u našich partnerů, v tuto chvíli zatím pod původním názvem Parvest Equity World Technology:

  https://www.conseq.cz/fund_detail.asp?fund=1659

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.