Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie

 • Vše z emerging markets pod jednou střechou – Parvest Multi-Asset Income Emerging

  BNP Paribas Asset Management se vždy snaží přicházet s fondy, které jsou na trhu, nejen českém, unikátní a mají přidanou hodnotu pro poradenskou veřejnost i pro konečné investory. Aktuálně v Čechách registrujeme smíšený fond, který investuje výhradně na rozvíjejících se zemích, tzv. emerging markets. Fond má ambici pokrýt celý investiční svět EM, jak na straně dluhopisů, tak na straně akcií.

  Smíšené fondy v posledních letech přitahují stále větší pozornost investorů. Částečně za to může prodloužení časového testu z šesti měsíců na 3 roky, částečně za tímto posunem může být akceptace skutečnosti, že řídít mnoha desítkám klientům portfolio fondů s regionální a připadně i sektorovou alokací je příliš náročené. Smíšené fondy nabízí možnost delegování aktivní správy na specialistu, navíc s daňově výhodnějším režimem (aspoň u reinvestičních tříd).

  Proto v ČR v poslední době vzniklo nebo bylo zaregistrováno mnoho smíšených fondů, které na základě fundamentální analýzy nebo případně s využitím systematického modelu investují napříč širším světem investic.

  Nicméně doposud tu chyběl fond, který by alokoval do akcií a dluhopisů výhradně v rozvíjejících se ekonomikách. BNPP AM takový fond řídí od jara 2016 a nyní nastal čas jej nabídnout investorům v ČR.

  Fond se jmenuje Parvest Multi-Asset Income Emerging a je od tohoto týdne dostupný u obvyklých distributorů.

  Proč takový fond?

  Svět investic na EM je velmi dynamický a i pro poradce se zájmem o trhy je někdy obtížné udržet kontakt s ekonomickou realitou mnoha desítek zemí rozvíjejícího se světa. Inflace, demografický vývoj, reformy, závislost na ropě nebo naopak její produkce, důležití obchodní partneři … to vše určuje úspěšnost investice v krátkém, středním či dlouhém horizontu.  Do určité míry již dnes vidím odklon od fondů investujících v jediné zemi do fondů regionálních, případně globálních. Tento fond jde dál, kombinuje nejen všechny dynamicky se rozvíjející regiony (rozvíjející se Evropu, Asii i Latinskou Ameriku), ale také z pohledu akcií a dluhopisů. Navíc může v případě špatného vývoje alokovat část prostředků do hotovosti a tím tlumit poklesy, které se určitě čas od času na EM projeví.

  Slovíčko Income v názvu fondu směřuje k dividendě. Protože aktiva v rozvíjejících se zemích jsou podhodnocená vůči akciím v USA nebo třeba dluhopisům v eurozoně či Japonsku, lze od takové investice očekávat zajímavou dividendu. U USD třídy i obou MĚNOVĚ NEZAJIŠTĚNÝCH EUR tříd očekáváme příjmy z portfolia na úrovni 5-7% p.a. To je investiční cíl fondu, o který se bude správcovský tým snažit. Zatímco dividendová třída bude tuto dividendu vyplácet podílníkům, ty kapitalizační ji budou reinvestovat.

  Diverzifikace umožňuje zvýšit poměr mezi výnosem a rizikem, fond má nyní ukazatel SRRI na úrovni 4, ale je třeba ríct, že indikátor je kalkulovaný na základě historické volatility, která je obecně velmi nízká (viz můj předchozí blog) a proto bych nakládal s fondem, jako kdyby měl rizikovost 5.

   

  Aktuální alokace na konci července 2017 je stávající:

   

  • Akcie 49% (toho 34% Asie, 7% EMEA a 8% Latinská Amerika)
  • EM Dluhopisy v lokálních měnách  – 35% (10% asijský dluh, 15% dluhopisy z Latinské Ameriky, 10% z rozvíjející se Evropy)
  • 9% EM dluhopisy v USD
  • 7% hotovost

  Fond je dostupný hned ve třech třídách:

  třída Classic Capitalisation v USD: LU1270633115

  Měnově nezajištěná třída Classic EUR Capitalisation: LU1342920672

  (ekonomicky jsou obě třídy totožné, liší se pouze v tom, že hodnota majetku je v prvním případě vyjádřená v USD a ve druhém v EUR)

  Třetí je měnově nezajištěná eurová DIVIDENDOVÁ třída Classic EUR Distribution: LU1342920755, která vyplácí dividendu na roční bázi.

   

  Fond má aktuálně necelých 150 milionů USD pod správou a na našich českých stránkách je dostupný zde:

  https://www.bnpparibas-am.cz/en-cz/intermediary-fund-selector/fundsheet/balanced/parvest-multi-asset-income-emerging-classic-eur-c-lu1342920672/

  V následujících dnech se objeví postupně u našich distributorů a v krátké době fond zpřístupníme i investorům na Slovensku.

   

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.