Opět po letech o sociálně odpovědném investování

Investice a klimatická změna, sociálně odpovědné investování, corporate governance,