Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Jan Maňák ING, MBA

  „I po dvaceti letech na trzích se stále učím... kromě číslovky ani po 5 letech nemusím na tomto mottu nic měnit :)”

  Společnost: BNP Paribas Asset Management

  Pracovní pozice: Ředitel obchodu pro ČR, Polsko a Slovensko

  Specializace: Investice

  Region: Praha a Středočeský kraj

  Harcovník finančních trhů. krizi roku 1997 jsem prošel jako dealer na peněžních a derivátových trzích (GiroCredit ČR a Erstebank ČR), následně jsem se 6 let staral o Treasury potřeby velkých českých společností abych se 2 roky staral o nabídku investičních produktů České spořitelny. Od léta 2008 zastřešuji investiční produkty BNP Paribas Asset Management v regionu CEE. Poradci a klienti mé fondy znají pod jmény Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan a další. Moji přímí klienti jsou privátní bankéři, brokeři, instituce, správci fondů. Nepřímo každý, kdo se někdy zajímal o investice.

  Co se děje okolo Target Click fondů

  Target Click fondy jsou unikátní kombinací fondů životního cyklu a fondů se 100% garancí návratnosti jistiny (v EUR). Ty kratší byly založeny v roce 2000, několik nejdelších bylo přidáno v roce 2004. Fondy byly založeny společností ABN Amro Asset Management a prošly tak anabází přes Fortis Investments do BNP Paribas Asset Management, která jejich konstrukci zdědila se všemi výhodami i slabinami.

  V posledních týdnech jsme začali komunikovat vůči našim partnerům, že řada TCF už vyčerpala svůj výnosový potenciál. Proč tomu tak je?

  Target Click fondy jsou konstruované podobně, jako jiné garantované fondy. V momentě, kdy klient vloží nové prostředky, peníze se rozdělí na dvě části. Část jde na tzv. garantující složku a za zbylé prostředky se nakoupí nějaká riziková aktiva. O tom, jak velká je část potřebná na zajištění garance a o tom, kolik zbude na riziková aktiva rozhodují úrokové sazby.

  Například u fondu se splatností za 25 let, při úrokových sazbách 5% stačí investovat do garantující složky pouhých 38% nového vkladu a celých zbylých 62% jde na nákup rizikové části investice. A to i v případě, že fond nese správcovský poplatek 1%. Jiná je situace v případě, kdy budou na trhu úrokové sazby 1,5%, potom (při správcovském poplatku 1%) zbude na rizikovou složku pouze 11%, protože celých 89% padne na zajištění garantované hodnoty. Úkorková sazba má tedy vliv na rizikový profil téhož fondu.

  TCF byly spuštěny v letech 2000 a 2004, v té době se delší eurové úrokové sazby pohybovaly právě okolo 4-5%. V takovém prostředí byly TCF naprosto vynikající produkt životního cyklu, který mohl garantovat, že v nejhorším případě klientovi vrátí aspoň tolik, kolik klient vložil (po odečtení vstupního poplatku). 100% garance je vynikající prodejní argument, ale boužel zároveň je 100% garance to, co fondy TCF nedávno zbavilo nějakého růstového potenciálu.

  Pokud si uvědomíte konstrukci takového garantovaného produktu, uvědomíte si, že mechanismus garantovaného fondu na jedné straně vedl k tomu, že hodnota fondů s klesajícími sazbami v eurozoně rostla, a na druhé straně s každým dalším nárůstem hodnoty fondů se postupně nahrazovala část rizikové složky složkou zajišťující.

  V momentě, kdy klesly úrokové sazby vlivem aktivit Evropské centrální banky hluboko pod jedno procento, v celé řadě TCF došlo k definitivnímu vytěsnění veškeré rizikové složky dluhopisy, které slouží k zajištění budoucí garantované hodnoty. Boužel, ani případný nárůst úrokových sazeb na vyšší úrovně už tento proces nevrátí zpět, TCF už obsahují pouze zajišťující složku.

  V této fázi BNP Paribas IP přemýšlí, jak s fondy TCF dále naložit. Férové řešení dle našeho názoru je předčasně fondy TCF ukončit a klientům vrátit jejich prostředky v situaci, kdy u fondů nelze očekávat nějaké budoucí zhodnocení. Je nutné přiznat, že TCF už nikomu žádné zásadní výnosy nepřinesou.

  Zároveň bych chtěl ale všechny poradce používající Targety ujistit, že tyto fondy doposavad klientům přinesly to, co od nich očekávali – zajímavý výnos s postupným zamykáním výnosů . Myslím, že snad nemůže být klient, který by na TCF prodělal. Vždyť i jen letos ten nejdelší z nich vydělal téměř 15 procent. Vzhledem ke slabé koruně další výnosy klientům vydělalo oslabení koruny pod taktovkou intervencí ČNB.

   

  Níže uvedenou tabulku si můžete sami vygenerovat na stránkách BNPP IP a ukazuje EUR výkonnost všech fondů TCF k datu 29/5/2015 za různá období. Disclaimer je v tomto případě nejen zákonné upozornění, ale hluboká pravda.

  Odkaz:

  http://www.bnpparibas-ip.cz/central/fundsearch/index.page?l=eng&p=IP_CZ-NSG&autosearch=true#tab=2&page=1&sortOn=FM_COMP_NAME&sortOrder=increasing&results=50&FM_COMP_LEGAL_NAME:FM_COMP_BRAND_NAME:FM_EX_NAME=target&FM_RATING_—=true&FM_RATING_1=true&FM_RATING_2=true&FM_RATING_3=true&FM_RATING_4=true&FM_RATING_5=true&FM_ASSET_CLASSIF1=&FM_ASSET_CLASSIF2=&FM_MGMT_COMP=&FM_DEL_MGMT_COMP=&FM_SHARE_TYPE=&FM_DIVIDEND_POLICY=&FM_VAL_CURRENCY=

   

  Kumulativní výkonnost za
  Sub-fund ISIN Currency YTD As of 1 měsíc 3 měsíce 1 rok 3 roky od založení Založení ke dni
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2015 LU0111805585 EUR 0,12% 29/05/2015 0,00% 0,05% 0,33% 1,70% 29,05% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2016 LU0111805742 EUR 0,17% 29/05/2015 0,02% 0,05% 0,78% 3,38% 32,56% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2017 LU0111805825 EUR 0,18% 29/05/2015 0,00% 0,02% 0,12% 2,37% 30,20% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2018 LU0111806476 EUR 0,20% 29/05/2015 -0,02% -0,06% 0,43% 2,35% 30,61% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2019 LU0111806559 EUR 0,38% 29/05/2015 -0,02% -0,06% 1,82% 4,40% 33,33% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2020 LU0111806633 EUR 0,36% 29/05/2015 -0,01% -0,13% 2,42% 5,70% 33,94% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2021 LU0111806989 EUR 0,42% 29/05/2015 -0,03% -0,19% 3,17% 6,60% 34,07% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2022 LU0111807102 EUR 0,26% 29/05/2015 -0,04% -0,36% 5,80% 10,36% 38,57% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2023 LU0111807797 EUR 0,57% 29/05/2015 0,01% -0,30% 7,20% 12,34% 37,65% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2024 LU0111807870 EUR 0,81% 29/05/2015 0,02% -0,35% 7,65% 13,44% 32,35% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2025 LU0111808092 EUR 1,01% 29/05/2015 0,01% -0,32% 8,30% 15,06% 38,29% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2030 LU0111808845 EUR 5,53% 29/05/2015 -0,03% 2,88% 17,92% 27,73% 40,65% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2035 LU0111809579 EUR 9,97% 29/05/2015 0,01% 5,56% 25,63% 34,33% 57,27% 31/10/2000
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2040 LU0184022548 EUR 13,58% 29/05/2015 -0,02% 7,44% 30,77% 42,88% 97,26% 03/05/2004
  BNP PARIBAS PLAN TARGET CLICK FUND 2042 LU0184022977 EUR 14,85% 29/05/2015 -0,03% 8,13% 31,26% 43,93% 101,30% 03/05/2004
  Disclaimer:
  Past performance or achievements are not indicative of current or future performance. Performance displayed are net of fees. Source: BNP Paribas Asset Management.

   

  BNP Paribas IP spustila fondy Easy Futures v září 2013 jako inovovanou řadu fondů životního cyklu s aspoň dílčí garancí jistiny a hlavní odlišnost oproti TCF je, jak pracujeme s garantovanou úrovní. Targety garantovaly za všech okolností nejvyšší historicky dosažené NAV, tedy u otevřeného fondu 100% jistiny. Oproti TCF u Easy Future transparentně, jakou část fondu alokujeme na zajišťující složku (70% u 30-letého fondu,  80% u 20-létého atd) a garantujeme právě tolik, kolik nám aktuální sazby dovolí. Proto jsou Easy Futures odolnější proti poklesu sazeb, v nízkých sazbách všude garantujeme pod 100%, ale fondy fungují standardně dále bez ohledu na nulové úrokové sazby, kterým jsme ještě v polovině dubna čelili.

  Ale to už je téma pro jiný článek na tomto serveru.

  Pokud někdo z Vás potřebuje konzultaci, co dělat s klienty v TCF, napište mi na email zde na poradcích-sobe nebo na jan.manak@bnpparibas.com .

  Příjemný horký víkend.

  komentáře 3

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.