Jan Manak, BNP Paribas AM

Další weblog Poradci-sobě.cz

 • Kategorie • Autor blogu

  Jan Maňák ING, MBA

  „I po dvaceti letech na trzích se stále učím... kromě číslovky ani po 5 letech nemusím na tomto mottu nic měnit :)”

  Společnost: BNP Paribas Asset Management

  Pracovní pozice: Ředitel obchodu pro ČR, Polsko a Slovensko

  Specializace: Investice

  Region: Praha a Středočeský kraj

  Harcovník finančních trhů. krizi roku 1997 jsem prošel jako dealer na peněžních a derivátových trzích (GiroCredit ČR a Erstebank ČR), následně jsem se 6 let staral o Treasury potřeby velkých českých společností abych se 2 roky staral o nabídku investičních produktů České spořitelny. Od léta 2008 zastřešuji investiční produkty BNP Paribas Asset Management v regionu CEE. Poradci a klienti mé fondy znají pod jmény Parvest, BNP Paribas L1, BNP Paribas Plan a další. Moji přímí klienti jsou privátní bankéři, brokeři, instituce, správci fondů. Nepřímo každý, kdo se někdy zajímal o investice.

  8 nových fondů životního cyklu s garancí od BNP Paribas – Easy Future 2018-2043

  Společnost BNP Paribas Investment Partners v září 2013 spustila 8 nových fondů, které navazují na oblíbené Target Click fondy (TCF). všech 8 fondů je registrovaných pro veřejnou nabídku v ČR i na Slovensku. Proč jsme spustili novou řadu fondů a čím se nové fondy od TCF liší?

  Společnost THEAM ze skupiny BNPP IP, která řídí i Target Clicky se ujala řízení  nové řady fondů. Největší rozdíl mezi původní a novou řadou fondů je v práci s garancí. Zatímco u TCF garantujeme nejvyšší historicky dosažené NAV a klient má jistotu, že dostane i v nejméně optimistické variantě celou investovanou částku (po očištění o vstupní poplatek), u nové řady fondů tomu tak být nemusí.

  Na první pohled to vypadá jako méně výhodné řešení pro klienty, ale ve skutečnosti věříme, že investorům do nových fondů životního cyklu výměnou za nižší garanci u některých splatností přinášíme podstatně vyšší očekávaný výnos, než je tomu u řady TCF a to zejména u kratších splatností (cca do 10 let).

  Jak tedy nové fondy fungují?

  Zde je dobré udělat exkurz k tomu, jak obvykle fungují garantované fondy. Garantované fondy mají obvykle určené datum splatnosti. A pokud fond (dluhopis, vklad) garantuje k datu splatnosti 100% vložené částky, na začátku vkladu se uloží právě tolik, aby to při současných sazbách k datu splatosti vrátilo právě 100% nominálu. Ze zbytku se uhradí správcovský poplatek a z toho co zbyde se nakoupí nějaký rizikový komponent. U pasivních fondů opce na akciový nebo jiný index, u TCF nějaký velmi dynamický aktivně spravovaný fond.

  A zde leží jádro – aktuální nízké úrokové sazby (v EUR, CZK i jiných měnách) nutí nás, producenty investičních produktů, skládat příliš velkou část vkladu do té garantující složky a nezbývá dost prostředků na “vyrobení” nějakého toho výnosu. To trápí každého výrobce garantovaných produktů. Zeptejte se vašeho oblíbeného poskytovatele zajištěných fondů …

  V řadě Easy Future jsme se rozhodli, že budeme garantovat právě tolik kolik nám sazby umožní. Při aktuálně nízkých sazbách jsme schopni garantovat procento odpovídající poslednímu sloupci následující tabulky:

  NAV (kurz) k 28.3.2014 v € Garantovaná hodnota k datu splatnosti €

  Poměr garance / NAV

  %

  BNP Paribas Easy Future 2018 103,02 98,06 95,185%
  BNP Paribas Easy Future 2021 106,38 97,86 91,991%
  BNP Paribas Easy Future 2023 108,52 97,66 89,993%
  BNP Paribas Easy Future 2026 110,2 95,87 86,996%
  BNP Paribas Easy Future 2028 110,97 98,14 88,438%
  BNP Paribas Easy Future 2033 112,09 107,26 95,691%
  BNP Paribas Easy Future 2038 113,1 115,81 102,396%
  BNP Paribas Easy Future 2043 114,76 124,96 108,888%

  Jak jsme k těmto hodnotám došli?

   

  Řada Easy Future v sobě obsahuje hned dva garanční mechanismy. První mechanismus je odvozený od EUR úrokových sazeb do splatnosti. Jsou-li sazby nízké, zejména u fondů s kratší splatností můžeme garantovat pouze část jistiny, tak aby zbyl dostatečný objem prostředků pro portfolio manažera na “výrobu” nějakého výnosu.

  Druhý mechanismus je odvozený od doby do splatnosti. U fondů s dobou do splatnosti přesahující 5 let bez ohledu na výši úrokových sazeb garantujeme minimálně 100% minus počet let do splatnosti. Čili u 30-letého fondu 70%, u 20-letech 80% aktuální hodnoty atd. V posledních 5 letech potom garantujeme minimálně 95%. Zbylých 5% stále dává portfolio manažerovi možnost vygenerovat nějaký výnos.

  Z obou mechnismů platí pro klienta ten výhodnější a jeho výsledkem je dokument, ze kterého je zkalkulovaná i výše uvedená tabulka:

  http://www.bnpparibas-ip.lu/publications/documents/easyfuture/BNPPPEF_protected-values_eng.pdf

  Stejně jako u řady TCF je tato úroveň FORMÁLNĚ GARANTOVANÁ a to naší mateřskou bankou BNP Paribas S.A.

  A protože jde o garanci, garance může být posunuta pouze nahoru, nikdy dolů.

  Na podporu prodeje nové řady Easy Futures jsme spustili speciální stránky:

  www.easyfuture.bnpparibas-ip.lu

  Vedle videa, letáku, přehledu nejčastejších otázek a odpovědí tak najdete také 2 simulátory, z nichž

  1. ten první počítá budoucí hodnotu investice z jednorázového vkladu, pravidelné měsíční investice nebo budoucí EUR hodnotu kombinace obojího a
  2. ten druhý dopočítává z budoucí požadované hodnoty jak moc je třeba zainvestovat jednorázově nebo pravidelně.

  Všechy výpočty jsou kalkulované na základě aktuálních úrokových sazeb a to ve třech variantách – neutrální scénář (50. percentil všech scénářů), 5. percentil a 95. percentil. Oba poslední scénáře Vám budou indikovat koridor, ve kterém se bude pohybovat výnos s 90% pravděpodobností.

  Je úkolem pro nás (CEE tým BNPP IP) aspoň některé materiály lokalizovat pro české investory do českého jazyka. Na letáku už nyní pracujeme tak, abychom ho měli ideálně připravený pro Broker Kongres ve druhé polovině dubna.

  Věřím, že se tam s mnohými z Vás setkám a že si přijdete podívat na prezentaci této nové řady.

  Navíc stejně jako řada TCF, jsou Easy Futures až do data splatnosti otevřené pro nové úpisy i pro případné odkupy a tudíž jsou vhodné pro pravidelné investice.

  Kde můžete najít informace k jednotlivým fondům?

  tomto odkazu najdete informaci o šesti prvních zaregistrovaných fondech:

  http://www.bnpparibas-ip.cz/central/fundsearch/index.page?l=eng&p=IP_CZ-NSG&autosearch=true#tab=3&page=1&sortOn=FM_COMP_NAME&sortOrder=increasing&results=50&FM_COMP_LEGAL_NAME:FM_COMP_BRAND_NAME:FM_EX_NAME=easy&FM_RATING_—=true&FM_RATING_1=true&FM_RATING_2=true&FM_RATING_3=true&FM_RATING_4=true&FM_RATING_5=true&FM_ASSET_CLASSIF1=&FM_ASSET_CLASSIF2=&FM_MGMT_COMP=&FM_DEL_MGMT_COMP=&FM_SHARE_TYPE=&FM_DIVIDEND_POLICY=&FM_VAL_CURRENCY=

  A jak se zatím fondům dařilo?

  Všechy fondy byly spuštěny v září 2013 s počátečním NAV na úrovni €100. Nejkratší fond se splatností v roce 2018 má hodnotu 102,88 a tudíž přinesl necelá 3% za půl roku. Nejdelší fond se splatností v roce 2043 má dnes (5.4.2014) hodnotu 114,34 a přinesl tak za půl roku úctyhodných 14% absolutního výnosu.

  Nicméně výkonnost prvních 6 měsíců je určitě nad dlouhodobou očekávanou výkonností těchto fondů.

  Poslední bod – kde můžete novou řadu Easy Future najít? Fondy má v nabídce samozřejmě Atlantik, jemuž patří dík za propagaci řady Target Click Funds v České Republice. Dále névé fondy nabízí Conseq, EIC a Pioneer.

  Krátké shrnutí:

  – 8 nových lucemburských fondů životního cyklu v EUR se splatností mezi říjnem 2018 a říjnem 2043

  – otevřených pro úpisy i odkupy, bez výstupních poplatků, denní ocenění a denní likvidita

  – s garancí od BNP Paribas S.A.

  – garance odvozena od EUR úrokových sazeb do splatnosti nebo doby do splatnosti

  – platí vyšší garance z obou výše uvedených

  – garance se může posunout pouze vzhůru, nikoliv dolů

  – s podporou, zejména se simulátory očekávaného výnosu a nutné jednorázové nebo pravidelné investice.

  Doufám, že je mezi Vámi mnoho těch, kterým se “Target Clicky” dobře nabízely, protože český investor je konzervativní a nějaká forma garance, navíc od jedné z nejstabilnějších evropských bank mu prostě vyhovuje.  Věřím, že novou řadu BNP Paribas Plan Easy Future přijmete stejně vřele, jako původní Target Click fondy při řešení finančních aspektů budoucnosti Vašich klientů.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  komentáře 2

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.