Konvertibilní dluhopisy

Konvertibilní dluhopisy

Dlouhodobě nadvýkonný proti akciovým trhům, při nižší volatilitě (okolo 10%)
asymetrický profil chování v porovnání s akciemi – 2/3 růstu akcií, 1/3 poklesu akcií
Ideální citlivost na chování akciových trhů v rozmezí 30% – 70% – ty vyhledává typický portfolio manažer